Trilogin Folkbödlarna

Folkbödlarna

Detta är ett nutidsdrama som berättar vad som först kan verka som en kriminalhistoria. Huvudpersonerna, media och polisen, i nu nämnd ordning, inser ganska snart att detta inte är något man upplevt tidigare och därför inte vet hur man ska lösa eller hantera problemet.

Utförandet av de mord som förekommer i denna roman har såvitt författaren erfar aldrig tidigare förekommit eller beskrivits i den svenska kriminalhistorien. Detta får väl gälla tills annat bevisats.

En annan mycket stor skillnad är att mördarna eller anstiftarna, själva väljer ut den journalist som därigenom får information långt tidigare än rättsväsendet. Informationen är också mer detaljrik än polisen själva kan åstadkomma. Hur påverkar detta vårt samhälle? Kan denna lilla detalj rubba hela vårt nuvarande samhälles grundvalar?

Romanen är en blandning av fiction och verkliga händelser och på denna sajt kommer dokument att publiceras, så att läsaren själv kan ta del av vad som är oomkullrunkelig sanning och ett bevis på vad som händer i vårt land.