Förrädarna

Omslag till FörrädarnaFörrädarna är den direkta fortsättningen på boken Bödlarna och utgör slutet på den trilogi som heter FOLKBÖDLARNA. Mycket handlar om hur den svenska makteliten via en lyckad propagandakampanj som varat i några decenier, skapat ett tvåklass-samhälle.

Första regeln för en lyckad propaganda och manipulering är att människor inte får veta att de blir manipulerade. Något man lyckats ganska väl med, inte minst i Sverige, men tack vare internet börjar detta övertag glida den dolda makten ur händerna.

Manipulationen sker enligt Joseph Goebbles modell med hjälp av “politisk korrekthet” och genom att skapa en dimma av osäkerhet, låter man oklarheter och tvivel få råda som ett sätt att behålla kontrollen över menigheten. Man spelar medvetet på social acceptans och på folks rädsla för att uteslutas ur gruppen, en djupt liggande rädsla. Man drar sig inte ens för att använda den gamle diktatorn Josef Stalins metoder.

Riktlinjer från Sovjetiska kommunistpartiets Centralkommitté år 1943

”Medlemmar och frontorganisationer måste oupphörligen besvära, misskreditera och uttrycka sig nedsättande om våra kritiker. När motståndarna blir alltför irriterade, stämpla dem då som fascister, nazister eller antisemiter. Kopplingen kommer efter tillräcklig upprepning att bli ett faktum i det allmänna medvetandet.”

De vapen som används i detta kalla krig och som utspelas mellan den manipulerande makten och de vanliga människorna kan dock användas mot sina skapare och får då mycket oväntade konsekvenser.