Bödlarna

Bödlarna omslag

Bödlarna är en direkt fortsättning på boken Haveristerna
Morden fortsätter och polisen får inget grepp om händelserna utan börjar chansa.
“Ingen ny Palmeutredning”, är de direktiv som ges från högsta polisledningen. Det gäller att till varje pris hitta de skyldiga, eller att i alla fall få någon dömd för morden.
De politiska skandalerna som är kopplade till varje morfall, gör att oron sprider sig hos de som normalt har alla tillgängliga skyddsnät. Mot detta finns inget skydd.

Den kritiska massan. ”Hata slumpen”, sa en berömd romanfigur och det kanske han hade anledning att tycka. Alfred Nobel hatade också slumpen som gjorde att hans experiment ofta slutade med söndersprängda laboratorer, så fort han överskred en kritisk massa tillsammans med att andra faktorer slumpvis inträffade utom hans kontroll.

Här inträffar att den kritiska massan uppstår av en slump. Människor som blivit ruinerade och fått sina liv förstörda, bl.a. av en tjänsteman på mellannivå, träffas av en händelse, på rätt ställe och vid rätt tidpunkt tillsammans med andra samverkande omständigheter. Detta gör att en mycket farlig grupp har bildats.

Många av händelserna baseras på verkliga händelser, även om alla namn har ändrats till oigenkänlighet. I de dokument som citeras är givetvis namnen som t.ex. Göran Lambertz helt korrekta.